Bayraktar Yekta ERSOY | byersoyy@gmail.com | TrabzonSefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon